Konserwacja gotyckich rzeźb z XIV i XV w. ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie oraz ich digitalizacja

Muzeum Diecezjalne w Pelplinie w 2021 r. w ramach projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – Wspieranie Działań Muzealnych, realizuje zadanie pn.: Konserwacja gotyckich rzeźb z
XIV i XV w. ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie oraz ich digitalizacja.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego