Koncert papieski

W czwartek, 16 maja 2019 roku, odbył się w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie kolejny w tym sezonie koncert z cyklu Koncertów Czwartkowych, jakie rokrocznie organizowane są w pelplińskim muzeum.

Miniony koncert był koncertem papieskim. W bieżącym roku mija dwadzieścia lat od pamiętnej wizyty papieża-Polaka w stolicy diecezji pelplińskiej. Celem upamiętnienia tamtego wydarzenia, a tym samym przybliżenia i twórczości Karola Wojtyły, i dorobku duszpasterskiego Jana Pawła II, pośród wielu inicjatyw kulturalnych przygotowanych w naszym mieście znalazł się również muzealny koncert papieski. Wykonawcą repertuaru (Tryptyk Rzymski, poezja i pieśń religijna) był Jarosław Felczykowski oraz Michał Hajduczenia. Przy tej okazji wartą przypomnienia i pamiętania jest mijająca w 2019 roku 40 rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny z jej znamiennym wezwaniem „Niech zstąpi Duch Twój…” – szczególnie w kontekście dnia dzisiejszego, kiedy Kościół doświadcza zasłużonej krytyki, ale równocześnie krytyki głęboko niesprawiedliwej. To zaś, co w niej najbardziej bulwersujące i niegodziwe, to stawianie w ogniu takiej niesprawiedliwej krytyki Jana Pawła II. Dlatego wspominanie jego obecności pośród nas – tak w naszym mieście, jak w naszym kraju – powinno wzmocnić nas do odważnego przeciwstawiania się tym niesprawiedliwym próbom deprecjonowania wagi i wprost niszczenia Kościoła powszechnego.

Michała Hajduczenię stali bywalcy pamiętają zapewne z jego zeszłorocznej bytności w naszym muzeum w roli jednego z wirtuozów koncertu muzyki cerkiewnej – to wokalista, kontrabasista, kompozytor, aranżer i psalmista w jednej osobie. Tym razem wystąpił w roli wokalisty i kontabasisty, oferując znakomite kontapunkty wokalne i instrumentalne dla teatralnie recytowanego przez Jarosława Felczykowskiego „Tryptyku Rzymskiego”. Michał Hajduczenia został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Pracuje jako psalmista w Cerkwi Prawosławnej p.w. św. Michała Archanioła w Ciechocinku. Współtworzy również szereg rozmaitych gatunkowo projektów muzycznych, począwszy od muzyki klasycznej, cerkiewnej, poprzez muzykę folklorystyczną, poezję śpiewaną, skończywszy na takich gatunkach jak tango, jazz, blues a nawet rock, reggae i free jazz. Występował na licznych scenach europejskich i pozaeuropejskich, m.in. w Chinach, USA, Brazylii, Peru, Indiach czy Gruzji

Z kolei Jarosław Felczykowski jest aktorem teatralnym. Od początku swojej kariery w 1986 r. związany jest z Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu. Przez widzów i kolegów z teatru zwany Felkiem. Jest także konferansjerem, lektorem, autor sztuk i piosenek dla dzieci, ale i wolontariuszem i członkiem grupy teatralnej „EFATA” przy hospicjum „Światło” w Toruniu.

Zapraszamy Szanownych Melomanów do naszego muzeum 13 czerwca na ostatni w tym sezonie koncert czwartkowy – koncert muzyki klezmerskiej.
———-
Tekst i zdjęcia: MDP