Koncert wielkopostny – z cyklu Koncertów Czwartkowych w Muzeum

W czwartek, 14 marca 2019 roku, odbył się w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie kolejny w tym sezonie koncert z cyklu Koncertów Czwartkowych, jakie rokrocznie organizowane są w pelplińskim muzeum.

Miniony koncert był koncertem wielkopostnym. Wykonawcą repertuaru był męski zespół wokalny Vox Intensa – zespół wywodzący się ze studenckiej scholi gdańskiej Akademii Muzycznej, specjalizujący się w muzyce kościelnej. Za główny cel artystycznej działalności zespół obrał sobie wykonawstwo łacińskiej monodii liturgicznej w duchu zasad semiologii gregoriańskiej opracowanej przez Dom Eugena Cardine’a. W repertuarze zespołu znajdują się także dawne utwory polifoniczne, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości polskich kompozytorów od średniowiecza do baroku.

Zespół stale koncertuje w kraju i za granicą, m.in. w Wilnie i Rzymie. Kierownikiem artystycznym zespołu oraz kontratenorem jest Sławomir Bronk. Kolejni członkowie zespołu to Miłosz Janiak, Sebastian Stachura – tenory, Tomasz Leszczyński – baryton, Łukasz Górczyński, Łukasz Kiełpiński – basy.

Koncertowi towarzyszyła kolejna nowa wystawa czasowa czterech manierystycznych obrazów ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie. Obrazy poddano konserwacji w 2018 r. Prace konserwatorskie współfinansowane zostały przez Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytetu Wspieranie Działań Muzealnych (nazwa zadania: konserwacja manierystycznych obrazów z lat 1600-1630 ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie oraz ich digitalizacja) oraz przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Galeria:

Zapraszamy do naszego muzeum 11 kwietnia na kolejny koncert czwartkowy – również koncert wielkopostny w wykonaniu Arte Con Brio.

———-

Tekst i zdjęcia: MDP