Konserwacja kilkunastu unikatowych obrazów z lat 1420-1695 oraz ich digitalizacja

mkidn_01_cmykMuzeum Diecezjalne w Pelplinie na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskało dotację w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytetu; Wspieranie Działań Muzealnych na zadanie: Konserwacja kilkunastu unikatowych obrazów z lat 1420-1695 oraz ich digitalizacja.

Prace konserwatorskie dotyczyć będą osiemnastu niezwykle cennych obrazów z kolekcji Muzeum. Zabytki wytypowane zostałty do konserwacji ze względu na swój zły stan zachowania, w większości przypadków jest to konserwacja ratunkowa. Obiekty są silnie zdegradowane, zdeformowane, osypujące się, zabrudzone, z licznymi ubytkami, na ramach, na niektórych widoczne są ślady żerowania owadów. Poprzez digitalizację zbioru, dodatkowym rezultatem realizacji zadania będzie upublicznienie w wersji cyfrowejprzykładów malarstwa gotyku, renesansu, manieryzmu i baroku.