Memlingowskie inspiracje w twórczości malarskiej Włodzimierza Szpingera (2005)

Wystawa prezentująca obrazy gdańskiego malarza Włodzimierza Szpingera trwała od 15 września do końca listopada 2005 r. Wśród obrazów jest adaptacja Memlingowskiego tryptyku „Sąd ostateczny”, który wyrasta z biblijnych wizji „sądu”, a przedstawia nie tyle wstrząsający dramat końca świata, co głęboko teologiczną opowieść o dniu ósmym, a więc czasie, w którym zbiega się początek i koniec dziejów zbawienia. Tryptyk Memlinga, jako średniowieczny traktat teologiczny, wykłada najważniejsze prawdy wiary głoszone przez Kościół.

Autor prezentowanych na pelplińskiej wystawie obrazów jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W swoim dorobku twórczym ma wiele różnorodnych prac prezentowanych na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego malarstwo jest znane na całym świecie. Podczas rozlicznych podróży po Europie Szpinger przeprowadzał studia nad malarstwem włoskim i niederlandzkim, a dawne techniki wykorzystywane przez starych mistrzów stosuje w swojej twórczości. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, grafikę, akwarelę.
Dodatkowo w muzealnych gablotach wyeksponowane zostały medale, które ksiądz biskup Jan Bernard Szlaga przekazał ze swoich prywatnych zbiorów do muzeum.
Podczas otwarcia wystawy na pozytywie grał Michał Rakowski.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24