Muzealny Detektyw

LEKCJA MUZEALNA pt.
„MUZEALNY DETEKTYW”

Muzeum Diecezjalne w Pelplinie kryje wiele skarbów i
tajemnic, więc zapraszamy małych i dużych na
niezwykłą przygodę. Przybądź do Nas i zabaw się w
detektywa, odszukaj je i zbadaj, a będziesz bogatszy.

Zapraszamy!

przeznaczona dla dzieci od 9 r.ż

minimalnie 15 osób, aby lekcja mogła się odbyć

koszt: 15 zł/os (w tym uwzględniona osoba prowadząca
lekcję)

czas trwania zajęć: ok. 90 minut

zajęcia mogą odbywać od wtorku do piątku w
godzinach 9:00-15:00

Zgłoszenia grup przyjmujemy telefonicznie bądź
mailowo, z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.
E-mail: muzeum@diecezja-pelplin.pl
Nr. tel: +48 58 536 12 21, tel. +48 58 536 12 22