Poliptyk toruński zakończenie prac

Zakończyła się konserwacja monumentalnego Poliptyku Toruńskiego z 1380 roku ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie. Konserwacja możliwa była dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- programu Wspieranie Działań Muzealnych. Prace przeprowadził zespół konserwatorów dzieł sztuki z Torunia pod kierunkiem mgr Agnieszki Katarzyny Przepióry i mgr Michała Ziemkiewicza, nadzór konserwatorski sprawował dyrektor Muzeum Diecezjalnego ks. Kanonik Wincenty Pytlik konsultacje z zakresu historii sztuki prowadził dr Juliusz Raczkowski, badania specjalistyczne wykonał mgr Adam Cupa.

Pełna konserwacja i restauracja ukazała wszystkie wartości artystyczne tego unikatowego dzieła sztuki gotyku. Prace konserwatorskie trwały prawie rok, z uwagi na rangę obiektu oraz stan zachowania, konserwatorzy z wielką ostrożnością wykonywali poszczególne etapy prac. Udało się odsłonić wcześniej nieczytelne fragmenty obiektu, a także zrekonstruować część malowideł. Obiekt zyskał nową oprawę w Muzeum.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod badań udało się rozpoznać nieznaną technikę i technologię dzieła, badania w świetle UV ukazały miejsca przemalowań i wtórnych retuszy, badania rentgenowskie – miejsca sklejania i łączenia desek, natomiast badania dendrochronologiczne pomogły w datowaniu drewna, dzięki badaniu w podczerwieni odsłonięto autorski rysunek, a badania chemiczne pobranych próbek dały wiedzę na temat użytych pigmentów. Udało się również wstępnie wydatować poszczególne kwatery, oraz prześledzić historię obiektu.