Projekt Jerozolima 2008… (2008)

13Projekt Jerozolima 2008 to wystawa otwierająca obchody roku Jubileuszowego 80-lecia Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie. Prezentowana wystawa to pierwszy publiczny pokaz modelu nastawy ołtarzowej Tryptyku Niebieskiego Jeruzalem przeznaczonego do polskiej IV stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie, która po II wojnie światowej wraz z III została odbudowana przez żołnierzy Armii gen. Andersa. Nowa Jerozolima z jednej stron rozumiana w perspektywie eschatycznej, jako nasza ojczyzna w niebie-w Nowym Jeruzalem, ku któremu zmierzamy, z drugiej strony w perspektywie geopolitycznej postrzegana jako ziemska Jerozolima, miejsce wielokrotnie w przeszłości i po dzień dzisiejszy naznaczone wojną i cierpieniem. Obok tego wyjątkowego dzieła na wystawie zaprezentowano również inne prace artystów: Mariusza Drapikowskiego i jego syna Kamila. Są wśród nich relikwiarze, monstrancje, kielichy, ozdobne plakietki oraz rzeźby wykonane głównie w bursztynie. Muzeum Diecezjalne w Pelplinie, które ze względu na rangę swoich zbiorów otwiera podwoje przed sztuką współczesną na wysokim poziomie artystycznym, zaprasza zarówno twórców dojrzałych, jak i młodych, stawiających pierwsze kroki na na swej artystycznej drodze. Tym razem są to Mariusz i Kamil Drapikowscy (ojciec i syn) działający w ramach Drapikowski Studio. Muzeum prezentuje projekt na tle dotychczasowego wielkiego dorobku Pracowni Mariusza Drapikowskiego. W jej działalności wpisuje się syn Kamil, ubiegłoroczny absolwent ASP w Gdańsku. To właśnie jego brama stała się wyznacznikiem nowopowstającego tryptyku dla polskiej stacji Jerozolimskiej Drogi Krzyżowej.
 
Rangę całego zamierzenia podnosi fakt, że patronat oraz konsultację teologiczno-biblijną objął ks. bp Jan Bernard Szlaga.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12