Skarby Kościoła Mariackiego w Toruniu (2005)

f2Wystawa trwała od 23 Maja 2005 do końca lipca. Wystawa przygotowana została przez Muzeum Okręgowe w „Toruniu oraz parafie NMP, przy współpracy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Historyczne dziedzictwo jednego z najznakomitszych kościołów Torunia – kościoła Mariackiego, będącego swego rodzaju „tyglem” historii” ukazującym wspólną egzystencje w mieście przedstawicieli różnych wyznań i zmieniające się w ciągu wie­ków relacje pomiędzy nimi. Pierwotnie był to kościół oo.franciszkanów (1239-1559), następnie przynależał do pro­testantów (1559-1724), po 1724 roku, w wyniku wydarzeń nazwanych tumultem toruńskim, kościół przejęli oo. ber­nardyni. Od 1831 roku jest on kościołem parafialnym. Na wystawie prezentowane są zabytki z poszczególnych okresów kościoła. Wśród zabytków z franciszkańskiego okresu na szczególną uwagę zasługuje figura Chrystusa w grobie, jeden z najcenniejszych średniowiecznych eksponatów. Z okresu użytkowania kościoła przez prote­stantów najcenniejsze są na­czynia i sprzęty liturgiczne wykonane w głównej mierze przez toruńskich złotników, choć nie brakuje także obrazów epitafijnych. Spośród dzieł z czasów przejęcia kościoła przez oo. bernardynów wyróżnia się zespół portretów i ta­blic pamiątkowych. Podczas otwarcia wystawy na instrumencie organowym – pozytywie grał Dariusz Wierucki. Usłyszeliśmy suitę Giorlamo Frescobaldiego, utwory z tabulatury oliwskiej oraz kom­pozycję Fridricha Christiana Mohrheima.

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 f1