Stanisław Kiczko – Kościoły Grodzieńszczyzny (2011)

01Unikalny zbiór 42 grafik polskiego Artysty żyjącego i tworzącego na Białorusi jest niezwykłą wizją kościołów na Grodzieńszczyźnie. Oryginalna, owiana tajemnicą technika własna Kiczki, nadaje dramatyzmu przedstawionym budowlom; niektóre z nich są zarazem realistyczne jaki i metafizyczne. Odciśnięta jest w tych pracach dramatyczna historia Grodzieńszczyzny i nadzieja na życie i przetrwanie.
Kolekcja, zwana małą, jest wyjątkowa także dlatego, że większość twórczej spuścizny Stanisława Kiczki spłonęła doszczętnie jesienią 2007 roku. Prezentowany zbiór jest więc wyjątkowy.

Stanisław Kiczko

Urodził się 21 lipca 1943 roku we wsi Świrydy, niedaleko Szczuczyna na Grodzieńszczyźnie, tam spędził też dzieciństwo. Wyższą Szkołę Pedagogiczną ukończył w Witebsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Pierwsza jego wystawa odbyła się w 1968 roku w Witebsku. Potem pracował w szkole średniej w Grodnie jako nauczyciel, następnie w firmie państwowej Kombinat Mastactwa. Regularnie wystawiał swoje prace: 1970 r. – w Grodnie, 1981,1983, 1984, 1989, 1990 r. – w Mińsku, 1980 r. – w Moskwie, 1982 r. – w Sankt-Petersburgu, 1985 r. – w Smoleńsku, 1984 r. – w Poniewieży. W 1987 r. został przyjęty do Związku Plastyków ZSRR. Od 14 lat jest prezesem Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi.
Wyspecjalizował się w malowaniu kościołów Grodzieńszczyzny. Stopniowo doszedł do oryginalnej i rzadko spotykanej mieszanej techniki malarskiej. Ma własny niepowtarzalny styl, mający korzenie w malarstwie naturalistycznym z odrobiną abstrakcji. Temat odnowienia, zmartwychwstania i życia świątyń staje się jego życiowym tematem, z którym są związane jego prezentacje indywidualne z ostatnich lat. Były to wystawy w Warszawie i Krakowie w 1990 r., w Białymstoku 1990 r. i 1992 r., w Ełku w 199 3r. i 1994 r., w Mińsku i w Warszawie – 1996 r., w Chellie i Minden (Niemcy) – 1996 r., w Pułtusku, Warszawie i Ełku – 1998 r., w Węgorzewie – 1999 r. W grudniu 2003 roku odbyła się wystawa poświęcona 60-leciu urodzin i 35-leciu twórczości Stanisława Kiczki pt. „Królestwo Boże” w Polskiej Szkole w Grodnie, na której przedstawiono ok.60 prac.02

Prace Stanisława Kiczki znaleźć można w zbiorach Państwowego Muzeum Historii Religii i Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie, w zbiorach państwowych i kolekcjach prywatnych zarówno na Białorusi jak i w Polsce, Niemczech, Austrii, Holandii, Belgii, USA oraz na Watykanie.
Artysta miał zaszczyt przekazać swoje obrazy Janowi Pawłowi II, Lechowi Wałęsie, kardynałowi Kazimierzowi Świątkowi, biskupowi Aleksandrowi Kaszkiewiczowi, arcybiskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi.Stanisław Kiczko jest współautorem i bezpośrednim wykonawcą koncepcji muzeów Grodna, odtwarzał wnętrza domu Adama Mickiewicza w Nowogródku.
W 2005 r. Stanisław Kiczko został odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.Kolekcja, zwana małą, jest wyjątkowa także dlatego, że większość twórczej spuścizny Stanisława Kiczki spłonęła doszczętnie jesienią 2007 roku.
Jacek Chromy

03

Bożonarodzeniowe inspiracje. Bombki ręcznie malowane i szopki drewniane współczesnych artystów…

W ramach wystawy zapraszamy na lekcje muzealne i konkurs plastyczny adresowane do uczniów szkół podstawowych. Celem zajęć jest nie tylko przekazanie historii o tradycjach towarzyszących obchodom Świąt Bożego Narodzenia, ale ukazanie w jaki sposób temat ten zaistniał w sztuce inspirując artystów dawnych i współczesnych. Proponowane przez nas lekcje łączone z zajęciami plastycznymi są bardziej przystępną i ciekawszą formą prezentacji wystawy dla najmłodszych.

Bombki z prezentowanej kolekcji będą dostępne również w sprzedaży.

04 05

 

Skarby Pelplińskiej Książnicy…

Na ekspozycji znalazły się 43 unikatowe rękopisy, starodruki oraz inkunabuły z najcenniejszym: Biblią Gutenberga – stanowiącą najwymowniejszy symbol początków drukarstwa. Obok Biblii prezentowany jest XIV – wieczny graduał cysterski z przepięknymi iluminacjami oraz piękne skórzane oprawy ksiąg pochodzących z dawnych bibliotek zakonu kartuzów i bernardynów.
Potężnymi zbiorami pelplińskiej biblioteki, która posiada ponad 120 tysięcy woluminów druków nowych, 543 inkunabuły, 640 rękopisów i około 13 tysięcy starych druków zachwycali się uczestnicy XXVII Międzynarodowego Kongresu Bibliofilów, którzy odwiedzili Pelplin 27 września.

07 06