Zakończyła się konsrewacja renesansowych obrazów

mkidn_01_cmyk

Zakończyła się konserwacja  niezwykle cennych obrazów wraz z oryginalnymi ramami z epoki, ze zbiorów pelplińskich. Są to unikatowe dzieła polskiego renesansu, przedstawiające Biskupów Chełmińskich. Trzy obrazy poddane zostały pełnej konserwacji: portret Biskupa Piotra Kostki 1593 r., Biskupa Hieronima Rozdrażewskiego 1579 r. oraz Biskupa Jana Kuczborskiego z 1615 r., a dwa  obrazy: portret Biskupa Piotra II Tylickiego z 1597 r., Biskupa Wawrzyńca Gembickiego z 1600 r. oczyszczono z zabrudzeń powierzchniowych, skonsolidowano i zabezpieczono przed dalszym zniszczeniem.

 

Prace konserwatorskie prowadzono dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kurii Diecezjalnej Pelplińskej oraz Muzeum Diecezjalnego. Ministerstwo Kultury przyznało środki w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytetu Wspieranie Działań Muzealnych.

Obrazy wymagały natychmiastowej interwencji ze względu na swój zły stan zachowania – liczne ubytki, przemalowania, osypującą się warstwę malarską wraz z zaprawą, osłabione płótno, rozpadające się ramy. W ramach zadania wykonana została kompleksowa pełna konserwacja, badania budowy technicznej, analizy mikrochemiczne pigmentów i spoiw, badania spektograficzne.