Znaczki papieskie na X-lecie wizyty pelplińskiej… (2009)

01

Muzeum Diecezjalne w Pelplinie włączając się w obchody 10 rocznicy pobytu Sługi Bożego Jana Pawła II w Pelplinie Przygotowało wystawę znaczków papieskich wydanych na różne okazje. Znaczki pochodzą z prywatnej kolekcji Ks. Jarosława Kaźmierczaka.

Obejmują one znaczki wydane z okazji poszczególnych podróży apostolskich Jana Pawła II, znaczki wydane na 25 lecie pontyfikatu oraz znaczki związane ze śmiercią i pogrzebem Sługi Bożego.

02

Ponadto muzeum udostępnia eksponaty z własnej kolekcji, związane z pobytem Jan Paweł II w Pelplinie. Należą do nich dwa trony: papieski i biskupi, klęcznik, ornat papieski, kielich, mszał wraz z pulpitem.