Biblia Gutenberga

Biblia Czterdziestodwuwierszowa lub Biblia Mazarina – pierwsze wydawnictwo dziełowe w Europie wykonane za pomocą druku (przy użyciuczcionki ruchomej). Jest kompletnym wydaniemPisma Świętego. Została przygotowana do druku i wydrukowana w latach 1452-1455 w Moguncjiprzez Jana Gutenberga, który był również jej wydawcą. Biblia wydrukowana została prawdopodobnie w ok. 200 egzemplarzach – 165 na papierze i 35 napergaminie. Znaki wodne świadczą, że papier grubości od 0,21 do 0,29 mm … Czytaj dalej Biblia Gutenberga