Biblia Gutenberga

01Biblia Czterdziestodwuwierszowa lub Biblia Mazarina – pierwsze wydawnictwo dziełowe w Europie wykonane za pomocą druku (przy użyciuczcionki ruchomej). Jest kompletnym wydaniemPisma Świętego. Została przygotowana do druku i wydrukowana w latach 1452-1455 w Moguncjiprzez Jana Gutenberga, który był również jej wydawcą.

Biblia wydrukowana została prawdopodobnie w ok. 200 egzemplarzach – 165 na papierze i 35 napergaminie. Znaki wodne świadczą, że papier grubości od 0,21 do 0,29 mm pochodził zpiemonckich papierni. 

Trzecia popularna nazwa biblii związana jest z nazwiskiem kardynała Mazarina, z którego biblioteki pochodzi pierwszy opisany przez bibliografów egzemplarz.

 0302

Do naszych czasów przetrwało 48 egzemplarzy tej najcenniejszej książki świata, z czego tylko 20 kompletnych. Najwięcej w USA – 14.

Muzeum pelplińskie posiada dwutomową – jedyna w Polsce – wersję na papierze, mającąoryginalną XV-wieczną oprawę, wykonaną przez mistrza Henryka Costera z Lubeki. Całość obejmuje łącznie w dwóch tomach 641 kart zadrukowanych obustronnie w dwóch kolumnach o wymiarach 285 mm x 85 mm, zawierających 40-42 wierszy. Przed II wojną światową biblia przez Warszawę trafiła do Paryża. Stamtąd w 1940 r. wywieziono ją do Londynu, a potem Kanady. Do Pelplina powróciła w 1959 r.