Pracownicy

Dyrektor
Ks. Wincenty Pytlik

Księgowa
Elżbieta Żabińska

Przewodnicy
Katarzyna Rakowska
Sławomira Stosik