Pracownicy

Dyrektor
Ks. Kanonik Andrzej Szopiński

Księgowa
Elżbieta Żabińska