Kazimierz Jan Opaliński

Kazimierz Jan Opaliński (ur. 1639, zm. 21 lipca 1693 w Turowie); biskup chełmiński, (cysters), kanclerz poznański i opat bledziewski, a od 1679 koadiutor biskupa poznańskiego. Nominowany przez papieża Innocentego XI na biskupa 18 listopada 1681.

W 1682 doprowadza do odbudowy zniszczonych kościołów w okolicy Torunia, bardzo aktywny w sprawie zniewagi katolików w Toruniu podczas oktawy Bożego Ciała, z poparciem króla w 1688 doprowadza do ugody. Pochowany został w klasztorze łąkowskim.

15 obrazów manierystycznych

Kolekcja 15 obrazów manierystycznych, olejnych, malowanych na blasze, w owalnym kształcie, w drewnianych, w całości złoconych i srebrzonych, frezowanych, bogato zdobionych rzeźbiarsko ramach z XIX w.

Cykl obrazów kompletny, malowany z grafiki z początku XVII w. Kompozycja, modelunek oraz technika wykonania potwierdza pochodzenie flandryjskie.

Prace konserwatorskie osiemnastu obrazów ze zbiorów pelplińskich

Zakończyły się prace konserwatorskie osiemnastu obrazów ze zbiorów pelplińskich. Są to unikatowe dzieła gotyckie, renesansowe i barokowe.
Prace konserwatorskie przeprowadzono dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kurii Diecezjalnej Pelplińskej oraz Muzeum Diecezjalnego. Ministerstwo Kultury przyznało środki w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytetu Wspieranie Działań Muzealnych. Obrazy wymagały natychmiastowej interwencji ze względu na swój zły stan zachowania. W ramach zadania wykonana została kompleksowa pełna konserwacja obrazów i ram, badania budowy technicznej, analizy
mikrochemiczne pigmentów i spoiw, badania spektrograficzne, obrazy zdigitalizowano.
Prace konserwatorskie przeprowadzili dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki – mgr Agnieszka Katarzyna Przepióra i mgr Michał Ziemkiewicz, badania specjalistyczne wykonał mgr Adam Cupa, konsultacje z zakresu historii sztuki – dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, dr hab. Juliusz Raczkowski, nadzór konserwatorski sprawował dyrektor muzeum ks. kanonik Wincenty Pytlik.

Konserwacja kilkunastu unikatowych obrazów z lat 1420-1695 oraz ich digitalizacja

mkidn_01_cmykMuzeum Diecezjalne w Pelplinie na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskało dotację w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytetu; Wspieranie Działań Muzealnych na zadanie: Konserwacja kilkunastu unikatowych obrazów z lat 1420-1695 oraz ich digitalizacja.

Prace konserwatorskie dotyczyć będą osiemnastu niezwykle cennych obrazów z kolekcji Muzeum. Zabytki wytypowane zostałty do konserwacji ze względu na swój zły stan zachowania, w większości przypadków jest to konserwacja ratunkowa. Obiekty są silnie zdegradowane, zdeformowane, osypujące się, zabrudzone, z licznymi ubytkami, na ramach, na niektórych widoczne są ślady żerowania owadów. Poprzez digitalizację zbioru, dodatkowym rezultatem realizacji zadania będzie upublicznienie w wersji cyfrowejprzykładów malarstwa gotyku, renesansu, manieryzmu i baroku.