Konferencja „Pelplińscy malarze i rzeźbiarze”

Konferencja „Pelplińscy malarze i rzeźbiarze”

 

14 października 2023 r. o godz. 10.00 w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie (ul. Bpa Dominika 7) rozpocznie się VII konferencja popularnonaukowa z cyklu „Wielcy ludzie małego Pelplina”. W tym roku poświęcona będzie artystom sztuk plastycznych: malarzom i rzeźbiarzom wywodzącym się z Pelplina i tym, którzy tutaj tworzyli. Mowa będzie m.in. o Wacławie Szczeblewskim – założycielu Pomorskiej Szkoły Sztuk Plastycznych, Władysławie Drapiewskim – twórcy ściennego malarstwa sakralnego, Stefanie Lewickim, który w Pelplinie prowadził pracownię malarską, Mikołajowi Cichoszowi – pomorskiemu rzeźbiarzowi oraz Wojciechowi Durkowi, który z Pelplina nie pochodził, ale zostawił w tym mieście jedno z dzieł swojego życia: pomniki o charakterze patriotyczno-religijnym, zniszczone przez Niemców jesienią 1939 r.

Prelegentami będą historycy sztuki, muzealnicy, regionaliści: Katarzyna Gec-Leśniak,  dr Anna Śliwa, Katarzyna Rakowska,  Ryszard Szwoch, Andrzej Wolski, Tomasz Zywert. Moderatorem konferencji będzie Bogdan Wiśniewski.

Wśród partnerów m.in. Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu oraz Muzeum Diecezjalne w Pelplinie. To  z tymi miastami  związana jest działalność Wacława Szczeblewskiego – organizatora szkolnictwa artystycznego na Pomorzu tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Pozostali partnerzy: Fundacja Pelplińska Biblia Gutenberga, Kociewskie Centrum Kultury, Komandoria Pelplińska Orderu Św. Stanisława, Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Pelplinie.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Ryszard Kasyna – Biskup Pelpliński, Jan Wyrowiński – Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Mirosław Chyła – Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin.

Organizatorami konferencji są Oddział Kociewski Zrzeszania Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie oraz Biblioteka Diecezjalna im. Bpa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie.

 

PROGRAM VII KONFERENCJI POPULARNONAUKOWEJ

Z CYKLU „WIELCY LUDZIE MAŁEGO PELPLINA”

PELPLIŃSCY ARTYŚCI MALARZE I RZEŻBIARZE

14 PAŹDZIERNIKA 2023 R., GODZ. 10.00

AULA BIBLIOTEKI DIECEZJALNEJ W PELPLINIE, UL. BPA KONSTANTYNA DOMINIKA 7

10.00

Otwarcie konferencji

10.15

Andrzej Wolski, Biskup Wojciech St. Okoniewski – mecenas kultury

10.35

Ryszard Szwoch, Stefan Lewicki – pomorski malarz i  konserwator

10.55

Katarzyna Gec-Leśniak, Z Pelplina do Gdyni – działalność Wacława Szczeblewskiego w 20-leciu międzywojennym

11.15

Anna Śliwa, Sakralne realizacje Wacława Szczeblewskiego na Pomorzu – w kręgu kaszubszczyzny

11.35

Dyskusja

11.50

Przerwa kawowa

12.15

Tomasz Zywert, Władysław Drapiewski i jego bracia. Mistrzowie malarstwa monumentalno-religijnego

12.35

Andrzej Wolski, Pelpliński rzeźbiarz Mikołaj Cichosz – przybysz z Kaszub

12.55

Katarzyna Rakowska, W poszanowaniu wyznawanych wartości. Pelplińskie pomniki Wojciecha Aleksandra Durka przedmiotem refleksji historycznych i duchowych

13.15

Dyskusja

13.30

Zakończenie konferencji