Zakończyły się prace konserwatorskie przy dziewięciu gotyckich rzeźbach

Zakończyły się prace konserwatorskie przy dziewięciu gotyckich rzeźbach z Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie.  Są to rzeźby drewniane, polichromowane, złocone i srebrzone z XIV i XV w. o wyjątkowej wartości artystycznej, historycznej i naukowej. 

W ramach projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wspieranie Działań Muzealnych, zrealizowano zadanie pn.: Konserwacja gotyckich rzeźb z XIV i XV w. ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie oraz ich digitalizacja. W ramach projektu wykonane zostały kompleksowe prace konserwatorskie oraz badania specjalistyczne: fotografie w świetle widzialnym i UV, badania budowy technicznej, analizy pigmentów i spoiw, badania spektrograficzne, wykonana została dokumentacja konserwatorska, a po zakończeniu prac konserwatorskich rzeźby zostały zdigitalizowane.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

Konserwacja gotyckich rzeźb z XIV i XV w. ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie oraz ich digitalizacja

Muzeum Diecezjalne w Pelplinie w 2021 r. w ramach projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – Wspieranie Działań Muzealnych, realizuje zadanie pn.: Konserwacja gotyckich rzeźb z
XIV i XV w. ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie oraz ich digitalizacja.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Zakończyły się prace konserwatorskie przy kolekcji obrazów autorstwa Antoniego Möllera

Zakończyły się prace konserwatorskie przy kolekcji obrazów autorstwa Antoniego Möllera z 1590 r. ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, Prace przeprowadzone zostały w 2020 r., dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Wspieranie Działań Muzealnych.

Zabytki wytypowane zostały do prac konserwatorskich ze względu na swój zły stan zachowania oraz wyjątkową wartość artystyczną, historyczną i naukową. W ramach zadania wykonano kompleksowe prace konserwatorskie przy obrazach olejnych na płótnie oraz bogato zdobionych, złoconych ramach, dodatkowo wykonano badania specjalistyczne oraz digitalizację obiektów.

Prace przeprowadzone zostały przez dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki, specjalistów z dziedziny malarstwa i rzeźby polichromowanej mgr Agnieszkę Katarzynę Przepiórę i mgr. Michała Ziemkiewicza, badania wykonał mgr Adam Cupa.

Koncert papieski

W czwartek, 16 maja 2019 roku, odbył się w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie kolejny w tym sezonie koncert z cyklu Koncertów Czwartkowych, jakie rokrocznie organizowane są w pelplińskim muzeum.

Miniony koncert był koncertem papieskim. W bieżącym roku mija dwadzieścia lat od pamiętnej wizyty papieża-Polaka w stolicy diecezji pelplińskiej. Celem upamiętnienia tamtego wydarzenia, a tym samym przybliżenia i twórczości Karola Wojtyły, i dorobku duszpasterskiego Jana Pawła II, pośród wielu inicjatyw kulturalnych przygotowanych w naszym mieście znalazł się również muzealny koncert papieski. Wykonawcą repertuaru (Tryptyk Rzymski, poezja i pieśń religijna) był Jarosław Felczykowski oraz Michał Hajduczenia. Przy tej okazji wartą przypomnienia i pamiętania jest mijająca w 2019 roku 40 rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny z jej znamiennym wezwaniem „Niech zstąpi Duch Twój…” – szczególnie w kontekście dnia dzisiejszego, kiedy Kościół doświadcza zasłużonej krytyki, ale równocześnie krytyki głęboko niesprawiedliwej. To zaś, co w niej najbardziej bulwersujące i niegodziwe, to stawianie w ogniu takiej niesprawiedliwej krytyki Jana Pawła II. Dlatego wspominanie jego obecności pośród nas – tak w naszym mieście, jak w naszym kraju – powinno wzmocnić nas do odważnego przeciwstawiania się tym niesprawiedliwym próbom deprecjonowania wagi i wprost niszczenia Kościoła powszechnego.

Michała Hajduczenię stali bywalcy pamiętają zapewne z jego zeszłorocznej bytności w naszym muzeum w roli jednego z wirtuozów koncertu muzyki cerkiewnej – to wokalista, kontrabasista, kompozytor, aranżer i psalmista w jednej osobie. Tym razem wystąpił w roli wokalisty i kontabasisty, oferując znakomite kontapunkty wokalne i instrumentalne dla teatralnie recytowanego przez Jarosława Felczykowskiego „Tryptyku Rzymskiego”. Michał Hajduczenia został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Pracuje jako psalmista w Cerkwi Prawosławnej p.w. św. Michała Archanioła w Ciechocinku. Współtworzy również szereg rozmaitych gatunkowo projektów muzycznych, począwszy od muzyki klasycznej, cerkiewnej, poprzez muzykę folklorystyczną, poezję śpiewaną, skończywszy na takich gatunkach jak tango, jazz, blues a nawet rock, reggae i free jazz. Występował na licznych scenach europejskich i pozaeuropejskich, m.in. w Chinach, USA, Brazylii, Peru, Indiach czy Gruzji

Z kolei Jarosław Felczykowski jest aktorem teatralnym. Od początku swojej kariery w 1986 r. związany jest z Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu. Przez widzów i kolegów z teatru zwany Felkiem. Jest także konferansjerem, lektorem, autor sztuk i piosenek dla dzieci, ale i wolontariuszem i członkiem grupy teatralnej „EFATA” przy hospicjum „Światło” w Toruniu.

Zapraszamy Szanownych Melomanów do naszego muzeum 13 czerwca na ostatni w tym sezonie koncert czwartkowy – koncert muzyki klezmerskiej.
———-
Tekst i zdjęcia: MDP

Drugi koncert wielkopostny – z cyklu Koncertów Czwartkowych w Muzeum

W czwartek, 11 kwietnia 2019 roku, odbył się w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie kolejny w tym sezonie koncert z cyklu Koncertów Czwartkowych, jakie rokrocznie organizowane są w pelplińskim muzeum.

Miniony koncert był drugim koncertem wielkopostnym. Wykonawcą barokowego repertuaru (utwory Georga Telemanna oraz Antonia Vivaldiego) był Kwartet Smyczkowy Solistów ARTE CON BRIO wybitnych artystów Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i Akademii Muzycznej w Łodzi, wraz z Karoliną Makułą – mezzosopranistką.

Kwartet Smyczkowy Solistów ARTE CON BRIO koncertuje w kraju i za granicą współpracując z czołówką polskich artystów, jak również z czołowymi orkiestrami kameralnymi i symfonicznymi. Zespół tworzą: Krystyna Prystasz-Przybył (I skrzypce), Marcin Pawełczyk (II skrzypce), Mirosław Przybył (altówka – szef zespołu), Agata Jarecka (wiolonczela).

Z kolei Karolina Makuła wykonała główny punkt programu koncertu: Stabat Mater Vivaldiego. Wokalistka ta ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie śpiewu prof. Hanny Michalak. W latach 2017-2019 była uczestnikiem Programu Kształcenia Młodych Talentów – Akademii Operowej przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, gdzie współpracowała z pedagogami śpiewu takimi jak Izabella Kłosińska, Eytan Pessen, Matthias Rexroth oraz Olga Pasiecznik. Od sezonu 2019/2020 będzie członkiem zespołu Opera Studio we Frankfurcie nad Menem. Karolina Makuła jest laureatką wielu konkursów wokalnych, takich jak Konkurs Wokalny w Drezdenku (Nagroda Specjalna dla najlepszego mezzosopranu, 2016); Międzynarodowy Konkurs im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju (Trzy Nagrody Specjalne, 2016); Międzynarodowy Konkurs im. Jana, Edwarda, Józefiny Reszków w Częstochowie (III Nagroda, 2017); Konkurs Muzyki Kameralnej w Bydgoszczy (I Nagroda i Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie polskiej pieśni, 2017); I Nagroda za rolę Cherubina w Le Nozze di Figaro W. A. Mozarta podczas XXIV Międzynarodowego Festiwalu Operowego w Bydgoszczy.

Zapraszamy do naszego muzeum 16 maja na przedostatni w tym sezonie koncert czwartkowy – Koncert Papieski.

———-

Tekst i zdjęcia: MDP

Koncert wielkopostny – z cyklu Koncertów Czwartkowych w Muzeum

W czwartek, 14 marca 2019 roku, odbył się w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie kolejny w tym sezonie koncert z cyklu Koncertów Czwartkowych, jakie rokrocznie organizowane są w pelplińskim muzeum.

Miniony koncert był koncertem wielkopostnym. Wykonawcą repertuaru był męski zespół wokalny Vox Intensa – zespół wywodzący się ze studenckiej scholi gdańskiej Akademii Muzycznej, specjalizujący się w muzyce kościelnej. Za główny cel artystycznej działalności zespół obrał sobie wykonawstwo łacińskiej monodii liturgicznej w duchu zasad semiologii gregoriańskiej opracowanej przez Dom Eugena Cardine’a. W repertuarze zespołu znajdują się także dawne utwory polifoniczne, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości polskich kompozytorów od średniowiecza do baroku.

Zespół stale koncertuje w kraju i za granicą, m.in. w Wilnie i Rzymie. Kierownikiem artystycznym zespołu oraz kontratenorem jest Sławomir Bronk. Kolejni członkowie zespołu to Miłosz Janiak, Sebastian Stachura – tenory, Tomasz Leszczyński – baryton, Łukasz Górczyński, Łukasz Kiełpiński – basy.

Koncertowi towarzyszyła kolejna nowa wystawa czasowa czterech manierystycznych obrazów ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie. Obrazy poddano konserwacji w 2018 r. Prace konserwatorskie współfinansowane zostały przez Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytetu Wspieranie Działań Muzealnych (nazwa zadania: konserwacja manierystycznych obrazów z lat 1600-1630 ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie oraz ich digitalizacja) oraz przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Galeria:

Zapraszamy do naszego muzeum 11 kwietnia na kolejny koncert czwartkowy – również koncert wielkopostny w wykonaniu Arte Con Brio.

———-

Tekst i zdjęcia: MDP

Koncert karnawałowy – z cyklu Koncertów Czwartkowych w Muzeum

W czwartek, 21 lutego 2019 roku, odbył się w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie kolejny w tym sezonie koncert z cyklu Koncertów Czwartkowych, jakie rokrocznie organizowane są w pelplińskim muzeum.

Miniony koncert był koncertem karnawałowym – jego przeważająco operetkowy repertuar wypełnił ostatni rozrywkowy muzyczny wieczór, jaki muzeum zaoferowało swej publice przed Wielkim Postem. To był naprawdę świetny występ solistów – sopranistki Sabiny Olbrich-Szafraniec, barytona Ireneusza Miczki – w oprawie interesującego tria instrumentów dętych Todo Art. Estradowa, kabaretowa, musicalowa atmosfera tego jednego z najgłośniejszych koncertów błyskawicznie ogarnęła cały muzealny gmach!

Koncertowi towarzyszyła nowa wystawa czasowa, którą stanowi poczet biskupów chełmińskich. Poczet tworzą wybrane portrety – łącznie 16 olejnych płócien. Prezentowaną w muzeum kolekcję otwiera portret Tydemana Gise, biskupa chełmińskiego czasów renesansu (1537-1549), zamyka portret biskupa Anastazego Sedlaga (1834 -1856).

Zapraszamy 14 marca do naszego muzeum na kolejny koncert czwartkowy – będzie to koncert muzyki gregoriańskiej.

Galeria:

Tekst i zdjęcia: MDP