Konserwacja obrazów Antoniego Möllera z 1590 r.

Muzeum Diecezjalne w Pelplinie, w 2020 r. w ramach projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Wspieranie Działań Muzealnych, realizuje zadanie pn.: Konserwacja obrazów Antoniego Möllera z 1590 r. ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie oraz ich digitalizacja.