Obchody 85-lecia istnienia Muzeum Diecezjalnego

13 czerwca 2013 roku, podczas ostatniego Koncertu Czwartkowego rozpoczęły się obchody 85-lecia istnienia Muzeum Diecezjalnego. Wśród licznie przybyłych gości swoja obecnością zaszczycił nas biskup Piotr Krupa, burmistrz Pelplina Andrzej Stanuch, przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Chyła, którzy wręczyli muzeum nagrodę „Zasłużony dla miasta i gminy Pelplin”.

Wyjątkowym akcentem stało się otwarcie wystawy płaskorzeźb prof. Gustawa Zemły. Artysta zabierając głos, wyraził swoja wdzięczność i uznanie dla muzeum. Z wszystkich stron płynęły serdeczne głosy uznania dla pracy ks. Wincentego Pytlika –  dyrektora muzeum jak i dla innych pracowników tej ważnej instytucji kultury.

Wszystkim miłym gościom, sponsorom, współpracownikom, mediom składamy serdeczne podziękowania za wszelką życzliwość. Na szczególne uznanie zasługują uczniowie z Technikum im. Gen. Józefa Hallera w Owidzu, którzy zatroszczyli się o część bankietową uroczystości.

Galeria zdjęć

Nasze miasto Tczew artykuł

Nasze Muzeum otrzymało Medal „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin”

Pelplińscy radni jednogłośnie podjęli w piątek uchwałę w sprawie nadania Medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin” miejscowemu Muzeum Diecezjalnemu im. bpa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały – zgodnie z regulaminem, Kapituła 7 czerwca 2013 roku rozpatrzyła pozytywnie wniosek Mirosława Chyły, przewodniczącego Rady Miejskiej w Pelpliniew sprawie uhonorowania Medalem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin” Muzeum Diecezjalnego im. bpa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego w Pelplinie…

Dalsza część artykułu TUTAJ

Prace konserwatorskie przy XV wiecznych stallach z prezbiterium katedry w Pelplinie

SONY DSC3 grudnia 2012 roku odebrano po konserwacji 12 siedziskowe stalle gotyckie z XV wieku ze strony południowej prezbiterium katedry p.w. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie, wraz z dwoma obrazami z XVII wieku na ich odwrociu. Był to kolejny etap konserwacji dużego zespołu stalli katedry pelplińskiej. Tym razem podstawowy wkład finansowy w realizację zadania zaoferowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gotyckie stalle są wybitnym dziełem rzemiosła artystycznego XV wieku. Ukazują wysoki poziom rzeźby, stanowią dzieło o bogatym programie ikonograficznym , kompletnym, zachowanym w stosunkowo dobrym stanie jak na ponad 500 lat użytkowania. Głównym elementem konserwacji było usunięcie kilku warstw przemalowań z powierzchni drewna dębowego, które nałożono w ostatnich 150 latach .

Prace były wyjątkowo czasochłonne z uwagi na usuwanie bardzo trudnych do zmiękczenia warstw XIX wiecznych z porowatego drewna dębowego w którym wykonano niezwykle drobiazgowo rzeźbione stalle.

W trakcie prac usunięto zanieczyszczenia, przeprowadzono dezynfekcję, dezynsekcję – niszcząc owadzie szkodniki drewna. Miejscowo zaimpregnowano drewno. Wykonano wstawki w miejscach większych ubytków. Drewno scalono kolorystycznie i zawoskowano. Po zdemontowaniu stalli przeprowadzono konserwację dwóch obrazów z XVII wieku, które namalowano na ich „plecach”. Z uwagi na ograniczenie środków finansowych zakonserwowano tylko dwa obrazy, te, które nie są widoczne – gdyż zasłania je mur od czasu reorganizacji wnętrza kościoła w XIX wieku. Do obrazów tych nie można będzie dotrzeć po montażu stalli. Prace głównie polegały na usunięciu zanieczyszczeń , scaleniu ubytków i zabezpieczeniu werniksem. Całość zamknięto w dokumentacji konserwatorskiej, opisowej i fotograficznej.

Ogłoszenie: konserwacja i restauracja 11 wybranych zabytków

Dobiega końca konserwacja i restauracja 11 wybranych zabytków z Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie. Prace dofinansowane były ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Są to unikatowe obiekty sztuki średniowiecznej, manierystycznej i barokowej, które wymagały natychmiastowej interwencji ze względu na swój zły stan zachowania. W ramach zadania wykonana została kompleksowa lub zachowawcza konserwacja, badania budowy technicznej, analizy mikrochemiczne pigmentów i spoiw, badania spektograficzne. Wykonane zostały również pełne dokumentacje.

Na tropie wojennych losów Biblii Gutenberga – stacja: Biblioteka Polska w Paryżu

1W siedzibie najstarszej polskiej instytucji kulturalnej na obczyźnie, jaką jest założona w 1838 r. Biblioteka Polska w Paryżu, 27 listopada b.r. miała uroczystość odbioru fotokopii odszukanych w archiwum Biblioteki Polskiej dokumentów z lat 1939-1940. Dokumenty sygnowane m.in. podpisami ówczesnego prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego gen. dr. Romana Góreckiego oraz wiceprezesa Wiesława Domaniewskiego, Ambasadora RP w Paryżu Tadeusza Wierusza Kowalskiego, dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu Franciszka Pułaskiego, Ministra Skarbu w emigracyjnym rządzie RP Henryka Strasburgera oraz prof. Karola Estreichera, dotyczą wojennych losów skarbów polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego, złożonych przed wybuchem II wojny światowej w skarbcu BGK. Odszukane dokumenty mają formę protokołów przekazywania tych skarbów przez Bank Gospodarstwa Krajowego zaangażowanym w ich ratowanie instytucjom.

2 3

Uroczystość rozpoczęły kolejno wystąpienia prof. C. Pierre Zaleskiego, prezesa BGK Dariusza Daniluka, Ambasadora RP w Paryżu Tomasza Orłowskiego, kierującej Działem Archiwalnym THL dr Ewy Rutkowskiej oraz dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie księdza Wincentego Pytlika.

4 5

W paryskiej uroczystości, udział wzięli również przedstawiciele pozostałych instytucji, uczestniczących 73 lata temu ratowania skarbów: zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej Katarzyna Ślaska oraz dyrektor Biblioteki Pelplińskiej ksiądz Krzysztof Koch.

6 7

Pod koniec lipca i na początku sierpnia 1939 r. w skarbcu Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dyrektorzy Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie i Biblioteki Narodowej złożyli jako depozyty najcenniejsze zbiory, znajdujące się w tych instytucjach. W przypadku Biblioteki Pelplińskiej był to wraz z bogato iluminowanym średniowiecznym psałterzem jeden z kilkudziesięciu zachowanych egzemplarzy pierwszej na świecie drukowanej techniką ruchomej czcionki książki. Była nią Biblia, wydrukowana w nakładzie nieprzekraczającym 200 egzemplarzy w latach 1452-1455 w mogunckiej pracowni Johanna Gutenberga. Do 1939 roku na świecie zachowało się 48 egzemplarzy, w tym tylko 20 kompletnych. Pomimo tego, że pelpliński egzemplarz nie był kompletny, jego wartość szacowano na 1 mln 800 tys. ówczesnych złotych. Na depozyt warszawskiej Biblioteki Narodowej składały się dwie skrzynie, w których znalazł się m.in. „Psałterz Floriański”, „Kazania Świętokrzyskie”, pierwsze łacińskie wydanie „Kroniki Polskiej” Wincentego Kadłubka oraz zbiór rękopisów partytur Fryderyka Chopina. Poniżej: Biblia Gutenberga, Psałterz Floriański i fragment partytury Chopina. Pod opieką dr Karola Estreichera wraz z wawelskimi arrasami i regaliami królów polskich depozyty BGK zostały 18 czerwca 1940 r. na pokładzie statku „Chorzów” przewiezione do Anglii, skąd w lipcu 1940 r. na pokładzie „Batorego” popłynęły do Kanady, gdzie przez poselstwo polskie zostały zdeponowane w Banku of Montreal. Złożone w skarbcu BGK przed wybuchem wojny depozyty Biblioteki Narodowej i Pelplińskiej na początku 1959 i 1960r. powróciły do Polski, do swoich macierzystych instytucji.

Źródło: Mateusz Wierzbicki, Bank Gospodarstwa Krajowego w Paryżu, red. Karol Szarmański