Konserwacja i restauracja unikatowego zbioru obrazów renesansowych i barokowych

biskupi-zdjęciesmallZakończyła się konserwacja i restauracja unikatowego zbioru obrazów renesansowych i barokowych z Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie. Prace konserwatorskie prowadzono dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej oraz Muzeum Diecezjalnego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało środki w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytetu Wspieranie Działań Muzealnych. Są to cztery portrety Biskupów Chełmińskich: Piotra Tylickiego z

1597 r., Wawrzyńca Gembickiego z 1600 r., Tomasza Franciszka Czapskiego z 1702 r. i Wojciecha Stanisława Leskiego ­ 1752 r. Obrazy są olejne, malowane na płótnie lnianym, w ramach drewnianych, frezowanych, złoconych i srebrzonych, polichromowanych. Obrazy te, to najcenniejsza część kolekcji wchodząca w skład kilkudziesięciu portretów, stanowiących Poczet Biskupów Chełmińskich przechowywanych w zbiorach Pelplińskich (z różnych epok). Stanowią one namacalny dowód historii diecezji

chełmińskiej jako administracyjnego ośrodka władzy kościelnej na Pomorzu, ściśle związanego z losami naszej ojczyzny i jej obywateli, stanowią one świadectwo materialnej i niematerialnej historii Polski. Wśród zabytków przeszłości, które powstały na tym terenie, specjalne miejsce zajmuje kolekcja tych oficjalnych portretów, albowiem wielu z tych dostojników Kościoła było ważnymi osobistościami w dziejach Rzeczypospolitej.

Obrazy wytypowane zostały do konserwacji, ze względu na swój zły stan zachowania w większości przypadków była to konserwacja ratunkowa. Obiekty były silnie zdegradowane, zdeformowane, osypujące się, zabrudzone, z licznymi ubytkami, na ramach widoczne ślady żerowania owadów.

Prace konserwatorskie przeprowadzili dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki: mgr Agnieszka Katarzyna Przepióra, mgr Michał Ziemkiewicz, przy współpracy z mgr Karoliny Ryfki i mgr Rajmunda Mazura.