Herman Han – mistrz światła i nokturnu narodziny baroku w malarstwie polskim (2008)

Jest to kolejna wystawa w jubileuszowym roku 8o-lecia naszej instytucji. Pelplin i Oliwa to areny twórczości największego malarza działającego na terenie Rzeczpospolitej Obojga narodów w pierwszej połowie XVII w . W służbie sztuki religijnej kontrreformacji  Herman Han z protestantyzmu konwertował na katolicyzm. Dokonało się to m.in. pod wpływem  teologii potrydencką, której propagatorami byli Jezuici czynni na Pomorze w Braniewie. Tam tez pobierali nauki cystersi. Owocem tego czasu są liczne manierystyczne i barokowe dzieła malarstwa. Han po konwersji opuszcza bogaty Gdańsk i osiedla się w Chojnicach. W opactwach cysterskich (dzisiejszych katedrach Pelplińskiej i Gdańskiej) pozostawia świadectwo głębokiej wiary i dorównującej jej sztuki. Wystawa ta to próba podsumowania badan po ponad 30 latach od monografii ks. Pasierba. Towarzyszy jej publikacja naukowa (promocja w dniu 13 września) i konferencja naukowa na temat staniu badan nad malarstwem pomorskim XVII w.  

Otwarciu wystawy towarzyszył Koncert Anielski (tytuł jednego z obrazów Hana) dedykowany Biskupowi diecezjalnemu Janowi Bernardowi Szladze z okazji 20 rocznicy przyjęcia sakry biskupiej.

Wystawę możemy oglądać w Muzeum Diecezjalnym do 24 września.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18