Ołtarza siedmiu sakramentów

Zakończył się pierwszy etap prac konserwatorskich i restauratorskich jednego z najciekawszych zabytków w Bazylice Katedralnej w Pelplinie Ołtarza p.w. Siedmiu Sakramentów z 1619r., warsztatu Hermana Hana. Prace prowadzone były dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz Kurii Diecezjalnej w Pelplinie reprezentowanej przez Biskupa Pelplińskiego dr. Ryszarda Kasynę oraz ks. Infułata Tadeusza Brzezińskiego- Proboszcza Parafii Katedralnej. Konserwacja przeprowadzona została przez zespół dyplomowanych konserwatorów z Torunia pod kierunkiem mgr Agnieszki Katarzyny Przepióry, mgr Michała Ziemkiewicza. Nad pracami nadzór konserwatorski sprawował Diecezjalny Konserwator Zabytków Ks. Kanonik Wincenty Pytlik oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku. Obiekt został przebadany przez specjalistę z Zakładu Technologii i Technik Malarskich UMK w Toruniu mgr Adama Cupe.

Dolna część ołtarza poddana została pełnej konserwacji w tym niezwykle cenne i ciekawe obrazy na deskach autorstwa Jana Peterhacke „Ostatnia wieczerza” oraz „Siedem Sakramentów”.

Wszystkie zabiegi przeprowadzono zgodnie z wymogami sztuki konserwatorskiej, na wysokim poziomie technologicznym. Ołtarz odzyskał pierwotne walory artystyczne i dobry stan techniczny.