Prace konserwatorskie osiemnastu obrazów ze zbiorów pelplińskich

Zakończyły się prace konserwatorskie osiemnastu obrazów ze zbiorów pelplińskich. Są to unikatowe dzieła gotyckie, renesansowe i barokowe.
Prace konserwatorskie przeprowadzono dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kurii Diecezjalnej Pelplińskej oraz Muzeum Diecezjalnego. Ministerstwo Kultury przyznało środki w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytetu Wspieranie Działań Muzealnych. Obrazy wymagały natychmiastowej interwencji ze względu na swój zły stan zachowania. W ramach zadania wykonana została kompleksowa pełna konserwacja obrazów i ram, badania budowy technicznej, analizy
mikrochemiczne pigmentów i spoiw, badania spektrograficzne, obrazy zdigitalizowano.
Prace konserwatorskie przeprowadzili dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki – mgr Agnieszka Katarzyna Przepióra i mgr Michał Ziemkiewicz, badania specjalistyczne wykonał mgr Adam Cupa, konsultacje z zakresu historii sztuki – dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, dr hab. Juliusz Raczkowski, nadzór konserwatorski sprawował dyrektor muzeum ks. kanonik Wincenty Pytlik.