Prace konserwatorskie przy XV wiecznych stallach z prezbiterium katedry w Pelplinie

SONY DSC3 grudnia 2012 roku odebrano po konserwacji 12 siedziskowe stalle gotyckie z XV wieku ze strony południowej prezbiterium katedry p.w. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie, wraz z dwoma obrazami z XVII wieku na ich odwrociu. Był to kolejny etap konserwacji dużego zespołu stalli katedry pelplińskiej. Tym razem podstawowy wkład finansowy w realizację zadania zaoferowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gotyckie stalle są wybitnym dziełem rzemiosła artystycznego XV wieku. Ukazują wysoki poziom rzeźby, stanowią dzieło o bogatym programie ikonograficznym , kompletnym, zachowanym w stosunkowo dobrym stanie jak na ponad 500 lat użytkowania. Głównym elementem konserwacji było usunięcie kilku warstw przemalowań z powierzchni drewna dębowego, które nałożono w ostatnich 150 latach .

Prace były wyjątkowo czasochłonne z uwagi na usuwanie bardzo trudnych do zmiękczenia warstw XIX wiecznych z porowatego drewna dębowego w którym wykonano niezwykle drobiazgowo rzeźbione stalle.

W trakcie prac usunięto zanieczyszczenia, przeprowadzono dezynfekcję, dezynsekcję – niszcząc owadzie szkodniki drewna. Miejscowo zaimpregnowano drewno. Wykonano wstawki w miejscach większych ubytków. Drewno scalono kolorystycznie i zawoskowano. Po zdemontowaniu stalli przeprowadzono konserwację dwóch obrazów z XVII wieku, które namalowano na ich „plecach”. Z uwagi na ograniczenie środków finansowych zakonserwowano tylko dwa obrazy, te, które nie są widoczne – gdyż zasłania je mur od czasu reorganizacji wnętrza kościoła w XIX wieku. Do obrazów tych nie można będzie dotrzeć po montażu stalli. Prace głównie polegały na usunięciu zanieczyszczeń , scaleniu ubytków i zabezpieczeniu werniksem. Całość zamknięto w dokumentacji konserwatorskiej, opisowej i fotograficznej.