Zakończyła się konserwacja ołtarza Mariackiego

Zakończył się drugi etap prac konserwatorskich i restauratorskich jednego z najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków w Bazylice Katedralnej w Pelplinie Ołtarza Maryjnego z 1618r., warsztatu Hermana Hana. Prace prowadzone były dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kurii Diecezjalnej w Pelplinie reprezentowanej przez Biskupa Pelplińskiego dr. Ryszarda Kasynę oraz ks. Infułata Tadeusza Brzezińskiego- Proboszcza Parafii Katedralnej. Ministerstwo Kultury przyznało dotacje w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytetu 1 Ochrona Zabytków. Konserwacja przeprowadzona została przez zespół dyplomowanych konserwatorów z Torunia pod kierunkiem mgr Agnieszki Katarzyny Przepióry, mgr Michała Ziemkiewicza i mgr Barbary Gmińskiej-Nowak. Nad pracami nadzór konserwatorski sprawował Diecezjalny Konserwator Zabytków Ks. Kanonik Wincenty Pytlik oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku. Konsultacje z zakresu historii sztuki prowadzone były przez dr Juliusza Raczkowskiego. Obiekt został przebadany przez specjalistę z Zakładu Technologii i Technik Malarskich UMK w Toruniu mgr Adama Cupe. Wykonane zostały badania spektograficzne XRF warstw malarskich próbek na spektrometrze rentgenowskim PW4025, analizy mikrochemiczne pigmentów, badania klasy związków organicznych oraz zdjęcia w świetle UV, oraz w podczerwieni.

Prace konserwatorskie trwały dwa lata, w tym czasie pełnej konserwacji poddany został cały ołtarz w tym pięć obrazów na deskach autorstwa Hermana Hana, jedenaście pełnoplastycznych rzeźb oraz płócienne frontale.

Przywrócono ołtarzowi dobry stan techniczny zachowując przy tym z dużym wyczuciem warstwę oryginalną, uzupełniając miejsca ubytków i wykonując rekonstrukcję niezbędną dla obiektu.

 

Zdjęcia pojawią się wkrótce.