Wystawa dwóch inkunabułów poddanych konserwacji

Otwarcie wystawy:

22 listopada o godzinie 10:00

Biblioteka Diecezjalna im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie.