Zakończyła się konserwacja ołtarza Mariackiego

Zakończył się drugi etap prac konserwatorskich i restauratorskich jednego z najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków w Bazylice Katedralnej w Pelplinie Ołtarza Maryjnego z 1618r., warsztatu Hermana Hana. Prace prowadzone były dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kurii Diecezjalnej w Pelplinie reprezentowanej przez Biskupa Pelplińskiego dr. Ryszarda Kasynę oraz ks. Infułata Tadeusza Brzezińskiego- Proboszcza Parafii Katedralnej. Ministerstwo Kultury przyznało dotacje w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytetu 1 Ochrona Zabytków. Konserwacja przeprowadzona została przez zespół dyplomowanych konserwatorów z Torunia pod kierunkiem mgr Agnieszki Katarzyny Przepióry, mgr Michała Ziemkiewicza i mgr Barbary Gmińskiej-Nowak. Nad pracami nadzór konserwatorski sprawował Diecezjalny Konserwator Zabytków Ks. Kanonik Wincenty Pytlik oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku. Konsultacje z zakresu historii sztuki prowadzone były przez dr Juliusza Raczkowskiego. Obiekt został przebadany przez specjalistę z Zakładu Technologii i Technik Malarskich UMK w Toruniu mgr Adama Cupe. Wykonane zostały badania spektograficzne XRF warstw malarskich próbek na spektrometrze rentgenowskim PW4025, analizy mikrochemiczne pigmentów, badania klasy związków organicznych oraz zdjęcia w świetle UV, oraz w podczerwieni.

Prace konserwatorskie trwały dwa lata, w tym czasie pełnej konserwacji poddany został cały ołtarz w tym pięć obrazów na deskach autorstwa Hermana Hana, jedenaście pełnoplastycznych rzeźb oraz płócienne frontale.

Przywrócono ołtarzowi dobry stan techniczny zachowując przy tym z dużym wyczuciem warstwę oryginalną, uzupełniając miejsca ubytków i wykonując rekonstrukcję niezbędną dla obiektu.

 

Zdjęcia pojawią się wkrótce.

 

Obchody 85-lecia istnienia Muzeum Diecezjalnego

13 czerwca 2013 roku, podczas ostatniego Koncertu Czwartkowego rozpoczęły się obchody 85-lecia istnienia Muzeum Diecezjalnego. Wśród licznie przybyłych gości swoja obecnością zaszczycił nas biskup Piotr Krupa, burmistrz Pelplina Andrzej Stanuch, przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Chyła, którzy wręczyli muzeum nagrodę „Zasłużony dla miasta i gminy Pelplin”.

Wyjątkowym akcentem stało się otwarcie wystawy płaskorzeźb prof. Gustawa Zemły. Artysta zabierając głos, wyraził swoja wdzięczność i uznanie dla muzeum. Z wszystkich stron płynęły serdeczne głosy uznania dla pracy ks. Wincentego Pytlika –  dyrektora muzeum jak i dla innych pracowników tej ważnej instytucji kultury.

Wszystkim miłym gościom, sponsorom, współpracownikom, mediom składamy serdeczne podziękowania za wszelką życzliwość. Na szczególne uznanie zasługują uczniowie z Technikum im. Gen. Józefa Hallera w Owidzu, którzy zatroszczyli się o część bankietową uroczystości.

Galeria zdjęć

Nasze miasto Tczew artykuł

Nasze Muzeum otrzymało Medal „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin”

Pelplińscy radni jednogłośnie podjęli w piątek uchwałę w sprawie nadania Medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin” miejscowemu Muzeum Diecezjalnemu im. bpa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały – zgodnie z regulaminem, Kapituła 7 czerwca 2013 roku rozpatrzyła pozytywnie wniosek Mirosława Chyły, przewodniczącego Rady Miejskiej w Pelpliniew sprawie uhonorowania Medalem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Pelplin” Muzeum Diecezjalnego im. bpa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego w Pelplinie…

Dalsza część artykułu TUTAJ

Prace konserwatorskie przy XV wiecznych stallach z prezbiterium katedry w Pelplinie

SONY DSC3 grudnia 2012 roku odebrano po konserwacji 12 siedziskowe stalle gotyckie z XV wieku ze strony południowej prezbiterium katedry p.w. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie, wraz z dwoma obrazami z XVII wieku na ich odwrociu. Był to kolejny etap konserwacji dużego zespołu stalli katedry pelplińskiej. Tym razem podstawowy wkład finansowy w realizację zadania zaoferowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gotyckie stalle są wybitnym dziełem rzemiosła artystycznego XV wieku. Ukazują wysoki poziom rzeźby, stanowią dzieło o bogatym programie ikonograficznym , kompletnym, zachowanym w stosunkowo dobrym stanie jak na ponad 500 lat użytkowania. Głównym elementem konserwacji było usunięcie kilku warstw przemalowań z powierzchni drewna dębowego, które nałożono w ostatnich 150 latach .

Prace były wyjątkowo czasochłonne z uwagi na usuwanie bardzo trudnych do zmiękczenia warstw XIX wiecznych z porowatego drewna dębowego w którym wykonano niezwykle drobiazgowo rzeźbione stalle.

W trakcie prac usunięto zanieczyszczenia, przeprowadzono dezynfekcję, dezynsekcję – niszcząc owadzie szkodniki drewna. Miejscowo zaimpregnowano drewno. Wykonano wstawki w miejscach większych ubytków. Drewno scalono kolorystycznie i zawoskowano. Po zdemontowaniu stalli przeprowadzono konserwację dwóch obrazów z XVII wieku, które namalowano na ich „plecach”. Z uwagi na ograniczenie środków finansowych zakonserwowano tylko dwa obrazy, te, które nie są widoczne – gdyż zasłania je mur od czasu reorganizacji wnętrza kościoła w XIX wieku. Do obrazów tych nie można będzie dotrzeć po montażu stalli. Prace głównie polegały na usunięciu zanieczyszczeń , scaleniu ubytków i zabezpieczeniu werniksem. Całość zamknięto w dokumentacji konserwatorskiej, opisowej i fotograficznej.

Ogłoszenie: konserwacja i restauracja 11 wybranych zabytków

Dobiega końca konserwacja i restauracja 11 wybranych zabytków z Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie. Prace dofinansowane były ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Są to unikatowe obiekty sztuki średniowiecznej, manierystycznej i barokowej, które wymagały natychmiastowej interwencji ze względu na swój zły stan zachowania. W ramach zadania wykonana została kompleksowa lub zachowawcza konserwacja, badania budowy technicznej, analizy mikrochemiczne pigmentów i spoiw, badania spektograficzne. Wykonane zostały również pełne dokumentacje.