Poliptyk toruński zakończenie prac

Zakończyła się konserwacja monumentalnego Poliptyku Toruńskiego z 1380 roku ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie. Konserwacja możliwa była dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- programu Wspieranie Działań Muzealnych. Prace przeprowadził zespół konserwatorów dzieł sztuki z Torunia pod kierunkiem mgr Agnieszki Katarzyny Przepióry i mgr Michała Ziemkiewicza, nadzór konserwatorski sprawował dyrektor Muzeum Diecezjalnego ks. Kanonik Wincenty Pytlik konsultacje z zakresu historii sztuki prowadził dr Juliusz Raczkowski, badania specjalistyczne wykonał mgr Adam Cupa.

Pełna konserwacja i restauracja ukazała wszystkie wartości artystyczne tego unikatowego dzieła sztuki gotyku. Prace konserwatorskie trwały prawie rok, z uwagi na rangę obiektu oraz stan zachowania, konserwatorzy z wielką ostrożnością wykonywali poszczególne etapy prac. Udało się odsłonić wcześniej nieczytelne fragmenty obiektu, a także zrekonstruować część malowideł. Obiekt zyskał nową oprawę w Muzeum.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod badań udało się rozpoznać nieznaną technikę i technologię dzieła, badania w świetle UV ukazały miejsca przemalowań i wtórnych retuszy, badania rentgenowskie – miejsca sklejania i łączenia desek, natomiast badania dendrochronologiczne pomogły w datowaniu drewna, dzięki badaniu w podczerwieni odsłonięto autorski rysunek, a badania chemiczne pobranych próbek dały wiedzę na temat użytych pigmentów. Udało się również wstępnie wydatować poszczególne kwatery, oraz prześledzić historię obiektu.

 

Klejnoty kuszące blaskiem

Klejnoty_kuszace_blaskiem_wwwMuzeum w Pelplinie tym razem zaprasza najmłodszych do skarbca. Klejnoty i naczynia liturgiczne od zawsze przykuwały uwagę. Na lekcjach muzealnych uczniowie zapoznają się nie tylko z przeznaczeniem poszczególnych argentariów kościelnych i biżuterii ale będą mieli okazję dowiedzieć się wielu interesujących ciekawostek o złotnikach i warsztatach, poznać bliżej historię zabytków. Obok części teoretycznej, manualne zajęcia prowadzone w formie zabawy pozwolą najmłodszym wczuć się w rolę badacza, odkrywcy – „małego muzealnika”.

Lekcje prowadzone będą: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00 w miesiącach od grudnia 2013 do marca 2014. 
Zajęcia adresowane są do uczniów Szkół Podstawowych oraz prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Ołtarza siedmiu sakramentów

Zakończył się pierwszy etap prac konserwatorskich i restauratorskich jednego z najciekawszych zabytków w Bazylice Katedralnej w Pelplinie Ołtarza p.w. Siedmiu Sakramentów z 1619r., warsztatu Hermana Hana. Prace prowadzone były dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz Kurii Diecezjalnej w Pelplinie reprezentowanej przez Biskupa Pelplińskiego dr. Ryszarda Kasynę oraz ks. Infułata Tadeusza Brzezińskiego- Proboszcza Parafii Katedralnej. Konserwacja przeprowadzona została przez zespół dyplomowanych konserwatorów z Torunia pod kierunkiem mgr Agnieszki Katarzyny Przepióry, mgr Michała Ziemkiewicza. Nad pracami nadzór konserwatorski sprawował Diecezjalny Konserwator Zabytków Ks. Kanonik Wincenty Pytlik oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku. Obiekt został przebadany przez specjalistę z Zakładu Technologii i Technik Malarskich UMK w Toruniu mgr Adama Cupe.

Dolna część ołtarza poddana została pełnej konserwacji w tym niezwykle cenne i ciekawe obrazy na deskach autorstwa Jana Peterhacke „Ostatnia wieczerza” oraz „Siedem Sakramentów”.

Wszystkie zabiegi przeprowadzono zgodnie z wymogami sztuki konserwatorskiej, na wysokim poziomie technologicznym. Ołtarz odzyskał pierwotne walory artystyczne i dobry stan techniczny.

Czapka dla biskupa – rozwiązanie konkursu

Jest nam niezmiernie miło poinformować o zakończeniu lekcji muzealnej i konkursu plastycznego pt.: CZAPKA DLA BISKUPA. Cieszymy się, że na nasze zaproszenie odpowiedzieli nauczyciele i katecheci a wraz z nimi ponad 500- osobowe grono dzieci z całej diecezji.

Jury konkursowe oceniające efekty pracy dzieci wyraziło zadowolenie z bardzo wysokiego poziomu wykonawczego i artystycznego przygotowanych mitr. Bardzo trudne okazało się wyłonienie zwycięzców, gdyż wszystkie prace zasługiwały na wyróżnienie. Swoje uznanie i wdzięczność okazał także ksiądz biskup diecezjalny Ryszard Kasyna, który dla zwycięzców podpisał gratulacyjne dyplomy.

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców, którym składamy serdeczne gratulacje. Nagrodzone mitry będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie.

Nauczycielom składamy podziękowania i zapraszamy na kolejne wydarzenia w Muzeum Diecezjalnym.

I miejsce Zespól Kształcenia i Wychowania w Rudnie; II miejsce Szkoła Podstawowa nr 8 w Tczewie; III miejsce Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu; wyróżnienia: Zespól Kształcenia i Wychowania w Rudnie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopytkowie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach