Relacja Radia Głos z ostatniego Koncertu Czwartkowego

Relacja Radia Głos z ostatniego w sezonie Koncertu Czwartkowego i wernisażu wystawy malarstwa Jarosława Kukowskiego.

W czwartek, 12 czerwca, odbyło się przedwakacyjne spotkanie z kulturą w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie. Koncert czwartkowy upłynął na spotkaniu z muzyką francuską w wykonaniu Collegium Vocale z Bydgoszczy. Po koncercie została otwarta wystawa Jarosława Kukowskiego.

RELACJA TUTAJ

Poliptyk toruński zakończenie prac

Zakończyła się konserwacja monumentalnego Poliptyku Toruńskiego z 1380 roku ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie. Konserwacja możliwa była dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- programu Wspieranie Działań Muzealnych. Prace przeprowadził zespół konserwatorów dzieł sztuki z Torunia pod kierunkiem mgr Agnieszki Katarzyny Przepióry i mgr Michała Ziemkiewicza, nadzór konserwatorski sprawował dyrektor Muzeum Diecezjalnego ks. Kanonik Wincenty Pytlik konsultacje z zakresu historii sztuki prowadził dr Juliusz Raczkowski, badania specjalistyczne wykonał mgr Adam Cupa.

Pełna konserwacja i restauracja ukazała wszystkie wartości artystyczne tego unikatowego dzieła sztuki gotyku. Prace konserwatorskie trwały prawie rok, z uwagi na rangę obiektu oraz stan zachowania, konserwatorzy z wielką ostrożnością wykonywali poszczególne etapy prac. Udało się odsłonić wcześniej nieczytelne fragmenty obiektu, a także zrekonstruować część malowideł. Obiekt zyskał nową oprawę w Muzeum.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod badań udało się rozpoznać nieznaną technikę i technologię dzieła, badania w świetle UV ukazały miejsca przemalowań i wtórnych retuszy, badania rentgenowskie – miejsca sklejania i łączenia desek, natomiast badania dendrochronologiczne pomogły w datowaniu drewna, dzięki badaniu w podczerwieni odsłonięto autorski rysunek, a badania chemiczne pobranych próbek dały wiedzę na temat użytych pigmentów. Udało się również wstępnie wydatować poszczególne kwatery, oraz prześledzić historię obiektu.

 

Klejnoty kuszące blaskiem

Klejnoty_kuszace_blaskiem_wwwMuzeum w Pelplinie tym razem zaprasza najmłodszych do skarbca. Klejnoty i naczynia liturgiczne od zawsze przykuwały uwagę. Na lekcjach muzealnych uczniowie zapoznają się nie tylko z przeznaczeniem poszczególnych argentariów kościelnych i biżuterii ale będą mieli okazję dowiedzieć się wielu interesujących ciekawostek o złotnikach i warsztatach, poznać bliżej historię zabytków. Obok części teoretycznej, manualne zajęcia prowadzone w formie zabawy pozwolą najmłodszym wczuć się w rolę badacza, odkrywcy – „małego muzealnika”.

Lekcje prowadzone będą: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00 w miesiącach od grudnia 2013 do marca 2014. 
Zajęcia adresowane są do uczniów Szkół Podstawowych oraz prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Ołtarza siedmiu sakramentów

Zakończył się pierwszy etap prac konserwatorskich i restauratorskich jednego z najciekawszych zabytków w Bazylice Katedralnej w Pelplinie Ołtarza p.w. Siedmiu Sakramentów z 1619r., warsztatu Hermana Hana. Prace prowadzone były dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz Kurii Diecezjalnej w Pelplinie reprezentowanej przez Biskupa Pelplińskiego dr. Ryszarda Kasynę oraz ks. Infułata Tadeusza Brzezińskiego- Proboszcza Parafii Katedralnej. Konserwacja przeprowadzona została przez zespół dyplomowanych konserwatorów z Torunia pod kierunkiem mgr Agnieszki Katarzyny Przepióry, mgr Michała Ziemkiewicza. Nad pracami nadzór konserwatorski sprawował Diecezjalny Konserwator Zabytków Ks. Kanonik Wincenty Pytlik oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku. Obiekt został przebadany przez specjalistę z Zakładu Technologii i Technik Malarskich UMK w Toruniu mgr Adama Cupe.

Dolna część ołtarza poddana została pełnej konserwacji w tym niezwykle cenne i ciekawe obrazy na deskach autorstwa Jana Peterhacke „Ostatnia wieczerza” oraz „Siedem Sakramentów”.

Wszystkie zabiegi przeprowadzono zgodnie z wymogami sztuki konserwatorskiej, na wysokim poziomie technologicznym. Ołtarz odzyskał pierwotne walory artystyczne i dobry stan techniczny.