Ksiądz Bernard Sychta, kapłan, etnograf, artysta! (2003)

Wystawę otwarto 20 listopada 2002 roku i trwała do końca grudnia.

Ks. Bernard Sychta – wybitny autor pokaźnego dorobku scenicznego, spośród którego nie można pominąć takich utworów jak: „Hanka się żeni”, „Ostatnia gwiózdka”, „Mestwina” czy „Wesele kociewskie”. Był również etnografem, malarzem – twórcą ponad 100 obrazów różnej wielkości. Na wystawie wyeksponowano wybraną malarską spuściznę ks. Sychty – kilkanaście pasteli, kilka grafik, akwarel.  Zgromadzono też książki autora, zachowana dyplomy uznania za twórczość. Wernisaż uświetnił swym występem dziecięcy zespół kociewski „Modraki”.


13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02